246. Wounded Knee & Andedansen

Vi träffar bl a på Sitting Bull i detta sista tragiska kapitel av mötet mellan USA och dess ursprungliga invånare.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy