239. 1789 - Del 2

Revolutionen rullar vidare, den här veckan blir det bondeuppror, mänskliga rättigheter och hungermarsch till Versailles.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy