472. Så blev Sverige rikt: ett avsnitt om sågverksindustrin

En av poddens egenheter är att vi efter tio års tid fortfarande drar oss för att göra vissa avsnitt som ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Daniel har knappt nämnt Caesar i podden och Robin har inte tagit Ådalen i sin mun.


Det finns flera sådana episoder på respektive skarv om det gamla Sverige och det moderna. Sundsvallsstrejken 1879 och Skotten i Ådalen 1931 är exempel. Båda de händelserna ägde rum på grund av det västernorrländska undret några decennier under det sena 1800-talet. Då växte exporten av sågade trävaror från Sverige explosivt.


Sverige blev rikt, vissa bolagsägare byggde förmögenheter som än till denna dag påverkar vårt land, stora mängder människor proletariserades och såväl kustbygdens städer som det inland från vilket stockarna flottades förändrades i grunden.


Om det handlar dagens avsnitt.Det är inte bara flottat timmer som anländer till Sundsvall. Vi kommer till Östersund, Sundsvall och Umeå första helgen i november. Plåtar på krigochfred.seLäslista:


Montgomery, Arthur, Industrialismens genombrott i Sverige, 4. uppl., ny och omarbetad, oförändrat offsettryck av 1947 års upplaga, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1970

Isacson, Maths & Morell, Mats (red.), Industrialismens tid: ekonomisk-historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år, 1. uppl., SNS förl., Stockholm, 2002

Fredlund, Jane, Svenska folkets bilder: gamla fotografier ur album och byrålådor med kulturhistoriska kommentarer, LT, Stockholm, 1978

Lyssna på våra avsnitt fritt från reklam: https://plus.acast.com/s/historiepodden.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.