Bonus: Varför skrev inte de stora författarna om syfilis