Bonus: Vad hade hänt om Sverige gått i krig mot Norge?