#75 - Ali Sadeghi

Ali Sadeghi är den här veckan inne på sina sista dagar som Chef för affärsområde Investering på Trafikverket. Från och med 1 oktober kommer han istället att vara programdirektör för Nya Stambanor och ansvara för både planering och genomförande av en regeringsuppdraget som i dagsläget har en investeringsram på 205 miljarder kronor. Vi träffades för ett samtal där vi både pratade om det som har varit och det som komma skall.

Mer om Hela kedjan:
Hemsida: www.helakedjan.se
Instagram: www.instagram.com/helakedjan/
Linkedin: www.linkedin.com/company/hela-kedjan/
Facebook: www.facebook.com/helakedjan
Twitter: www.twitter.com/HelaKedjan

Mer om Nima Assadi:
Hemsida: www.nimaassadi.se
Linkedin: www.linkedin.com/in/nima-assadi-942a5227/