#57 - Martin Erlandsson

Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper oss navigera bland begrepp såsom klimatdeklaration, klimatkompensation, miljöcertifiering, mfl.
Vi kommer även in på vad en livscykelanalys innebär och hur den är uppbyggd.
Gör man likadant runt om i Sverige och i världen? Hur kommer man fram till rätt indata? Vilken påverkan kan detta få på byggmetoder, material och koldioxidutsläpp?

Mer om podden:
Hemsida: www.hela-kedjan.se
Instagram: www.instagram.com/helakedjan/
Linkedin: www.linkedin.com/company/hela-kedjan/
Facebook: www.facebook.com/helakedjan

Mer om Nima Assadi:
Hemsida: www.nimaassadi.se
Linkedin: www.linkedin.com/in/nima-assadi-942a5227/