#33 - Anders Wimmerstedt

Anders Wimmerstedt har en bakgrund med över 35 år i olika roller på JM. Idag är han produktionsdirektör och medlem i JMs koncernledning.

JM är för många synonymt med två saker: hög kundnöjdhet och standardiserade arbetsmetoder.

Kundnöjdheten både bekräftas och förklaras i de årliga NKI-mätningarna. Men vad innebär egentligen JMs strukturerade arbetssätt?

I avsnittet pratar vi om JM:s arbetssätt, hur det gick till när det infördes, hur stor del av processen som idag är standardiserad, lärdomar under förändringsresan, vad förändringen har bidragit till och mycket mer!

Mer om podden:
Hemsida: www.hela-kedjan.se
Instagram: www.instagram.com/helakedjan/
Linkedin: www.linkedin.com/company/hela-kedjan/

Mer om Nima Assadi:
Hemsida: www.nimaassadi.se
Linkedin: www.linkedin.com/in/nima-assadi-942a5227/