#30 - Stefan Lindbäck

Stefan Lindbäck är utbildad civilingenjör inom Väg och Vatten och har arbetat inom Lindbäcks sedan 1988.
Lindbäcks är idag ett företag som för många är synonymt med industriellt producerade flerbostadshus i trä och Stefan Lindbäck är sedan 2011 VD för Lindbäcks Bygg.

Vi träffades för ett samtal om innovation, produktivitet, industrialisering, fabrikstillverkning, flaskhalsar i systemet och mycket mer!

Mer om podden:
Hemsida: www.hela-kedjan.se
Instagram: www.instagram.com/helakedjan/
Linkedin: www.linkedin.com/company/hela-kedjan/

Mer om Nima Assadi:
Hemsida: www.nimaassadi.se
Linkedin: www.linkedin.com/in/nima-assadi-942a5227/
Twitter: www.twitter.com/AssadiNima