#98 - Per Erik Eriksson

Per Erik Eriksson är professor på LTU och gästprofessor på KTH. Hans forskning berör bl.a. upphandling och innovation i samhällsbyggandet och i dagens avsnitt pratar vi om samspelet mellan akademien och industrin, samarbete och samverkan i byggprojekt samt om upphandling som förutsättning för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande.

Mer om Hela kedjan: www.helakedjan.se

Mer om Nima Assadi: www.nimaassadi.se