164. Viktoria Saxby: Jämställdhet är ett mirakelpiller

Jämställdhet handlar inte nödvändigtvis om att ställa män och kvinnor mot varandra. Tvärtom kan det istället vara en guldbiljett för att minska fattigdom, öka utbildningsnivåerna, vidga marknader, få starkare relationer och färre krig. Det menar i alla fall jämställdhetsexperten, konsulten och föreläsaren Viktoria Saxby. Hennes bok "Den nya mannen: om pojkar, män och slutet på könskampen" är en uppmaning om aktion, men också ett löfte till alla män: jämställdhet gör dig bättre och lyckligare. Vi pratar om hur Viktoria ser på framtiden för jämställdhet utifrån sitt långa arbete inom bland annat politiken och försvarsmakten, samt hur hon har arbetat med kriminella gäng i LA och könsstympning i Afrika. Vi kommer även in på områden som pornografi, prostitution, sexrobotar och mycket annat. Inspelat på Helio/GT30 i Stockholm. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se