163. Christian Pleijel: Öar som studier av samhällets komplexitet

Christian Pleijel är programdirektör för Leadership and change vid KTH Executive School. Samtidigt bor han på den lilla ön Kökar i utkanten av Ålands skärgård. Det visar sig nämligen att Pleijel är en utpräglad ö-nörd. Han har kartlagt öar, forskat på öar och skrivit den imponerande mastiga boken How to read an island. I det här avsnittet förklarar han varför öar är så fascinerande och hur man kan applicera kunskapen på andra områden i samhället. Östudier blottlägger till exempel hållbarhetsfrågor inom självförsörjning, resursfördelning, infrastruktur, livsmedel och vatten. Och så det lilla ansvarsdilemmat: vem ska säkerställa att Sandhamns 8 000 dagliga sommarbesökare har tillgång till ett välfungerande vattensystem när ön har 84 bofasta invånare under resten av året? Inspelat på Åland i januari 2020 under Östersjöfondens årliga konferens Get to know your neighbour. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se