161. Ann-Therése Enarsson: Framtidens arbetsliv och vikten av AQ

Ann-Therése Enarsson är vd för TCO-förbundens framtidsinriktade tankesmedja Futurion. Där arbetar hon en hel del med att analysera vilka typer av kunskaper och färdigheter som väntas bli mer och mindre relevanta på framtidens allt mer automatiserade och robotiserade arbetsmarknad. Kortfattat kan vi konstatera att en utmaning för såväl arbetsgivare som individer ligger i att bygga framtidsberedskap genom att stärka kreativitet och anpassningsförmåga. Frågan är bara hur vi gör det på bästa sätt? Samtalet spelades in på Helio/GT30 i Stockholm, några veckor innan det stora coronautbrottet. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på: http://www.hejaframtiden.se