160. Christoffer Börjesson: Proptech och fastigheternas efterlängtade digitalisering

Det finns enorma möjligheter när ny teknik når den traditionella fastighetsbranschen, bland annat energieffektivisering, utsläppsreducering, delbarhet, säkrare transaktioner och prediktivt underhåll. Christoffer Börjesson är CDO på branschorganisationen Fastighetsägarna och följer dagligen med i den snabba proptech-utvecklingen. I avsnitt 160 redogör han pedagogiskt hur proptech har utvecklats, samt vilka områden inom fastighetsvärlden, stadsbilden och hållbarhetsarbetet som kan gynnas av den framväxande digitaliseringen. Inspelat på Helio/GT30 i Stockholm, några veckor innan coronakrisen. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se