159. Peter Jonsson: Fintech-branschens balans mellan tillväxt och ansvar

Peter Jonsson är matematikern från Chalmers och Stanford som i dag jobbar som analytiker på det Stockholmsbaserade fintech-bolaget Anyfin. En del av hans arbete går ut på att analysera de svenska hushållens krediter och skuldsättning - en kurva som pekar ganska brant uppåt. Samtidigt växer allt fler uppstickare fram ur den privatekonomiska myllan och kapitaliserar på vår vidlyftiga "här och nu"-konsumtion. Men vilket ansvar har branschen? Och kan man rentav tänka sig ytterligare regleringar? Peter Jonsson är öppen. Avsnittet är inspelat på Anyfins huvudkontor i Stockholm, i början av coronakrisen. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se