158. Carina Aaltonen: Hållbarhet, solidaritet och beteendeförändringar

Carina Aaltonen var tidigare miljöminister på Åland, och ansvarade bland annat för att ta fram den ambitiösa hållbarhetsagendan Bärkraft.ax. I dag är hon ordförande i organisationen Emmaus på Europa-nivå men har i övrigt skalat ner sin livsstil betydligt. Hon får på nära håll bevittna såväl meningslös överkonsumtion som de papperslösas hopplösa situation i många europeiska länder. Konklusionen blir att ta tag i den nödvändiga förändringen på hemmaplan för att skapa den framtid vi vill ha. Vi träffade Carina på Östersjöfondens årliga konferens Get to know your neighbour i januari 2020 på Åland, några veckor innan coronakrisen fanns i vårt vokabulär. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se