150. Klas Cullbrand: Den cirkulära ekonomins möjligheter och flaskhalsar (LIVEPODD)

Alla pratar om det cirkulära - återbruk, återvinning, hållbara leverantörskedjor och livscykelanalyser. Men hur jobbar företag i praktiken med att främja en mer cirkulär ekonomi? Klas Cullbrand är gruppchef för cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik, en konsultverksamhet i gränslandet mellan aktuell forskning och näringslivets framtida behov. Vi träffade Klas på Empack-mässan i Kista, där han föreläste om den cirkulära ekonomins goda exempel och hur man som företag kan tänka för att närma sig en mer hållbar framtid. Alla kan skruva på sina processer - vissa kan omkullkasta hela affärsmodeller. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se