139. Haval van Drumpt: Kommunikation och uppkoppling för alla

Haval van Drumpt blev vd för mobiloperatören 3 i februari 2019, efter en lång karriär på Telia. Nu rattar han den kaxiga uppstickaren mot en framtid där 5G, vikbara telefoner och uppkopplad sjukvård är vardagsmat. I avsnitt 139 pratar vi om allt detta, och om hur ska förhålla oss till den ökande skärmtiden. I det avseendet menar Haval att fri och öppen kommunikation alltid ska stå i främsta rummet - ett faktum som tyvärr inte gäller i alla länder. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se