131. Stefan Gustafsson: Är rymdindustrin vårt viktigaste globala hållbarhetsprojekt?

Rymdindustrin har mer på agendan än månlandningar och kolonisering av mars. Med hjälp av tusentals satelliter kan man till exempel skapa en samstämmig realtidsbild av jorden, vilket underlättar för insatser vid naturkatastrofer, kartläggning av grönska, torka eller skogsbränder - och tusentals andra saker som vi ännu inte har kommit på. Och det fina är att rymden är en industri där världens mäktigaste länder på allvar samarbetar kring teknik, kompetens och kapital - det är så nära ett globalt hållbarhetsprojekt som vi kommer. Lyssna på Stefan Gustafsson, strategichef vid Swedish Space Corporation - det kommer att förändra din syn på rymden för all framtid. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se