127. Johanna Tömmervik: Framtidens bank och nyckeln till innovation

Johanna Tömmervik har en lång bakgrund inom teknik, innovation och affärsutveckling - bland annat har hon jobbat på Rise med att analysera de viktigaste parametrarna för innovationskraft. I dag är hon verksamhetschef för Sparbanken Rekarnes nya mötesplats Valvet, ett coworking-kluster i Eskilstuna. Valvet öppnar för frågor kring bankens roll i framtiden, och Johanna Tömmervik tror stenhårt på ett dynamiskt samskapande som kan accelereras av ny teknik. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se