17. Tomas Björkman: Mental mognad i det metamoderna samhället

Tomas Björkman är författare, företagare, filantrop och filosof. Genom sina böcker och stiftelsen Ekskäret ger han uttryck för den stora insikt som vuxit fram under det senaste decenniet, nämligen att vi behöver bli mer mentalt mogna som individer för att klara de kollektiva besluten i en alltmer komplex värld. Paradigmskiftet står nämligen för dörren. Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se