313. Sandra Mobaraki: En inkluderande byggbransch är bättre för alla

Sandra Mobaraki tröttnade på den mansdominerade kulturen inom byggbranschen och blev Byggsandra på Instagram. I dag är hon fristående konsult inom frågor som rör jämställdhet, mångfald och inkludering inom den samhällsbärande sektor som hon fortfarande brinner för. Att förändra företags- och branschkultur är inte det lättaste, men utvecklingen går sakta med säkert i rätt riktning. Heja Framtiden träffade Sandra under Nordbygg 2022 på Stockholmsmässan i "den lila byggboden". // Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se och beställ boken Nu fattar jag!