238. Nina Ekelund: Storbolagens viktiga klimatarbete

Vad gör egentligen storbolagen för att bidra till klimatomställningen? En hel del, visar det sig. Nina Ekelund är generalsekreterare på Hagainitiativet, ett företagsnätverk med 12 välkända medlemsjättar som tillsammans förbinder sig att gå betydligt fortare fram än politiken när det gäller utsläppsminskningar. I avsnitt 238 diskuterar vi just näringslivets och politikens roll i den stora omställningen som håller på att ske. Hur kan samspelet förbättras? Och hur kan fler få ta del av det viktiga arbete som trots allt sker bakom kulisserna? // Programledare: Christian von Essen // Inspelat i Kitchen Studio på Roslagsgatan i Stockholm. // Läs mer på http://www.hejaframtiden.se