267. Erik Odén: Från värdelöst slam till förnybart bränsle

Blött avfall från avloppsreningsverk, biogasanläggningar och pappersbruk har länge varit en obrukbar resurs som släpper ut stora mängder metangas. Detta vill svenska C-Green Technology ändra på. Genom att bränna slammet kan de få fram energirikt, förnybart biokol i andra änden. Möjligheterna är med andra ord hisnande, och flera pilotprojekt är redan igång. Vi träffade medgrundare Erik OdénTecharenan Summit i Stockholm. Inspelat på Clarion Hotel. // Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se och beställ nya boken Nu fattar jag