339. Hayaat Ibrahim: Det förebyggande arbetet mot mutor och korruption

Det är lätt att tro att mutor och korruption är fenomen som bara existerar i länder långt bort. Men det svenska näringslivet är långt ifrån förskonat när det gäller exempelvis svågerpolitik, jäv och kompisrekryteringar. Det menar Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid Institutet mot Mutor, med Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner som huvudmän. En stor del av arbetet handlar om att bistå det svenska näringslivet med kunskap och utbildning för att kunna förebygga korruption och mutor långt innan en eventuell situation uppstår. Vi träffade Hayaat under Nordic Sustainability Expo 2022 på Stockholmsmässan. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se och framtidenshallbara.se