342. Patrik Strömer: Den svenska livsmedelsförsörjningen kräver ett bättre näringslivsklimat

Hur står sig den svenska livsmedelsförsörjningen och krisberedskapen i dessa osäkra tider? Trots allt ganska bra, menar Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Vi träffade honom på branschkonferensen Matdagen, där en rad av dessa viktiga frågor diskuterades. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se och kolla in nya utgåvan av vårt magasin Framtidens hållbara matsystem, där en kortare intervju med Patrik Strömer finns publicerad.