327. Charlotte Mattfolk: Megatrender och osäkerheter mot 2040

Går det att förutspå hur världen kommer att se ut 2040? De senaste åren har visat att det är ett mer eller mindre omöjligt uppdrag. Charlotte Mattfolk har genom sin karriär jobbat med hundratals olika framtidsstudier, och samlar i regel sina insikter i konkreta scenarier istället för att peka med hela handen mot en fast punkt. Efter att ha tröttnat på ekorrhjulet som anställd inom managementkonsultvärlden drog hon igång det egna bolaget IAMAI med konsultverksamhet som bygger på distribuerad kompetens, samt ett ständigt lärande och fortsatt framtidsspanande. Det här samtalet vindlar mellan scenarieanalyser och ledarskap, till utbildning, basinkomst och mycket annat. Programledare: Christian von Essen // Inspelat i Kitchen Studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. // Läs mer på hejaframtiden.se och beställ boken Nu fattar jag till ditt företag.