7. Carin Ism: Globala katastrofer, marginalnytta och effektiv altruism

Vilka katastrofala hot står mänskligheten inför? Heja Framtiden möter Carin Ism, Executive Director på Global Challenges Foundation, som guidar oss genom framtidens 10 största risker.

Hon är dessutom svensk ordförande för rörelsen Effektiv Altruism, där man hela tiden strävar efter att göra gott för så många som möjligt - ofta flera generationer framåt.

I slutändan handlar Carins filosofi om hur vi kan bli bättre som individer genom att hjälpa planeten och våra medmänniskor på bästa tänkbara sätt. Då kan vi också bygga en vackrare framtid tillsammans.

Lyssna och förändras!

Programledare: Christian von Essen. Läs mer på www.hejaframtiden.se