64. Anders Sandberg: Kryonik, rymdkolonisering och filosofins återkomst

Anders Sandberg är framtidsfilosof och forskare vid Future of Humanity Institute på University of Oxford. Han är kryonikfantast och kommer att frysas ner vid sin död, för att förhoppningsvis kunna tinas i framtiden. Sandberg forskar ofta på existentiell risk och globala katastrofer, men är i grunden mycket positiv till framtiden. För tillfället skriver han på ett storverk om långsiktiga framtidsscenarier. Vi träffade honom på invigningen av utställningen "Framtiden börjar här" / "The Future Starts Here" på museet ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm. Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se