63. Katarina Brud: MobilityXlab skapar samverkan för framtidens mobilitet

Hos MobilityXlab i Göteborg samlas sex storbolag inom mobilitetsindustrin för att utveckla innovationer och partnerskap i symbios med startup-världen. Katarina Brud är director på MobilityXlab och ser en enorm potential i det erfarenhetsutbyte som fortfarande är under uppbyggnad – och som sätter Göteborg på den internationella kartan. Programmet spelades in på Breakits event Swooosh 2019 på Meeting Room i Stockholm. Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se