51. Alexander Wennerberg Larsson: Så släpper vi lös medarbetarnas kreativitet

Med sin startup Hives har Alexander Wennerberg Larsson utvecklat en digital tjänst som hjälper medelstora företag med sitt innovationsarbete. Grundprincipen är enkel: demokratisera problemformuleringarna och låt alla medarbetare bidra med lösningar utifrån sina egna förutsättningar (Hives själva kallar lösningen ett slags "förslagslåda 3.0"). På så sätt kan man få med organisationen på såväl små som stora innovationsprojekt. Genom tillit, frihet – och betydligt färre möten – kan kreativiteten blomstra. Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se