48. Gabriella Overödder: Att göra mer för fler - en introduktion till Effektiv Altruism

Hur kan vi göra mest gott för så många som möjligt? Det är grundfrågan bakom Effektiv Altruism, en filosofi och rörelse som växer sig allt starkare världen över. I Heja Framtiden avsnitt 48 träffar vi Gabriella Overödder, generalsekreterare för Effektiv Altruism Sverige. Hon berättar om vilka olika initiativ och verktyg som ryms inom EA-paraplyet, och hur man kan resonera analytiskt och långsiktigt kring donationer och karriärval. Lägger du verkligen din tid och dina pengar på rätt saker i livet? Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se