45. Johan Kuylenstierna: Klimatmålen kräver systemomställningar

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och tidigare vd för Stockholm Environment Institute. Trots sin genuina bakgrund inom miljö- och klimatarbete är han optimistisk inför framtiden, men ser framförallt att det är på systemnivå som de nödvändiga förändringarna måste ske för att vi ska klara klimatmålen. Transport, jordbruk, energi, stadsutveckling - många områden kräver stor omställning, och om näringsliv, politik och konsumentmakt kan samspela i rätt riktning är ingenting omöjligt. Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se