33. Alexander Bard: Kulturingenjörerna är framtidens makthavare

Alexander Bard är aktuell med boken "Digital libido" tillsammans med Jan Söderqvist. De målar upp en dyster bild av nätverkssamhällets baksidor, med tomhet, våld och infantilisering som konsekvenser. Att lyfta de ensamma männen ur bitterhet och ensamhet är en av våra stora samhällsutmaningar framöver, menar Bard. I Heja Framtiden resonerar han även kring den akademiska världens kommande kris, hur våra sociala medier snart kommer att ersättas av något bättre, samt hur världen kan se ut år 2100. Men här finns också en hel del lärdomar kring vilka som blir de stora vinnarna i framtiden. Alexander Bard menar bestämt att det är kreativitet och social intelligens som styr framöver. De som på ett nytt sätt kan kombinera teknik och konst väntas bli de nya makthavarna i samhället, samtidigt som de participatoriska projekten skapar mening och ersätter de gamla religionernas funktion. Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se