28. Ola Ahlvarsson: Sverige är framtiden

Ola Ahlvarsson har under 20 års tid varit en av de mest tongivande internetentreprenörerna i Sverige och världen. I dag driver han bland annat konsultbolaget Result, tech-klustret Epicenter och konferensen SIME. Ola tror starkt på Sverige som ett föregångsland i framtiden, men han ser samtidigt hur politisk okunskap och bristande ledarskap ställer till problem. De bästa entreprenörerna tar därför successivt över där det politiska systemet fallerar. Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se