23. Mia Kleregård: Stadsodling, bildningsbehov och framtidens ledarskap

Mia Kleregård är passionerat intresserad av ledarskap och utveckling. På senare år har hon dessutom allt mer börjat närma sig de stora globala frågorna, vilket bland annat lett henne genom utbildningen på Singularity University, och nu till vd-posten på svenska delen av stadsodlingsföretaget Plantagon. Hon ser ljust på framtiden och människans förmåga att klara av de viktigaste utmaningarna. Men det kräver mer bildning och samarbete. Programledare: Christian von Essen / Läs mer på http://www.hejaframtiden.se/