350. Emma Dalväg: Industriell symbios - kan ditt avfall vara min resurs?

Emma Dalväg är hållbarhetskonsult och verksam i bolaget Coest. Hon har under åren intresserat sig allt mer för cirkulär ekonomi i allmänhet och industriell symbios i synnerhet - detta vackra begrepp som rymmer en enorm framtidspotential i att samarbeta kring resurser för att uppnå cirkularitet och affärsnytta mellan konkurrerande bolag - och ibland över vitt skilda branscher. Insikter och case kring detta har samlats i den nya boken Symbios, som Emma har skrivit tillsammans med Tobias Jansson. Vi fick ett snack med Emma under Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan. // Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se och framtidenshallbara.se