Mangfold, kunstig intelligens, transhumanisme og subdermal teknologi - Episode 53

Feminist og teknologi-gründer

Googler du Isabelle Ringnes, er det stor sannsynlighet for at følgende to ord dukker opp i resultatet: 


  • Feminist
  • Teknologi-grúnder


Og det er kanskje ikke så rart. Isabelle er grunder av Tenk - Tech-Nettverket for Kvinner og med-grunder i selskapet #hunspanderer og med-forfatter av boken «Hvem Spanderer?»
Mangfold og teknologi

Isabelle har en master fra The New School i New York i Media Management og vant i 2016 et stipend til Singularity University, en innovativ tenketank på NASA Research Center i Silicon Valley, der hun i dag er blitt fakultet på mangfold.


Isabelle Ringnes er - som meg - en teknologinerd, og stolt som sådan av å være det. Men enda viktigere, hun er ei kvinnelig nerd - og dem har vi ikke så mange av. Hun er faktisk den eneste kvinnen jeg vet om som flyr droner og som blir brukt som teknologi-influencer av selskaper som blant annet Google. Og hvorfor er det viktig? Halvparten av Norges befolkning er kvinner og hele befolkningen bruker teknologi.

Mangfold er viktig, teknologi angår oss alle, og derfor er det nødvendig med et mangfold i teknologibransjen. 
AI, transhumanisme og subdermal teknologi


Vi ble enige om å snakke om jenter og teknologi, om kunstig intelligens, transhumanisme og subdermal teknologi. Om hva vi kan forvente oss av fremtiden etter hvert som teknologien blir smartere - og begynner å nærme seg det steget hvor teknologi og menneske forenes. 


Men vi begynte samtalen med det viktigste først - mangfoldet og hvordan det står til når det kommer til jenter og kvinner og deres teknologi-interesse i dag.


God fornøyelse. 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.