- Vi blir nok ikke erstattet av teknologi helt ennå - S3E85

Adm.dir i IKT-Norge, Heidi Austlid, ser lyst på fremtiden, men det blir ikke "lyst av seg selv". Heidi og jeg diskuterer Norges digitale fremtid. En fremtid som fortsatt mangler IT-studieplasser og hvor Digitaliseringsministeren vil forby smarttelefonen for de yngre.


Digitaliseringsminister

14. januar 2020, la (daværende) Digitaliseringsminister Nikolai Astrup frem Norges strategi for kunstig intelligens. Reaksjonene har vært delte. Noen var svært positive, mens andre mener strategien legger mye ansvar over på andre. Målsetningen er uansett ambisiøs. Norge skal bli en verdensledende nasjon innen kunstig intelligens. Om det er realistisk og oppnåelig er en annen sak. Og hvordan det skal gjøres, gjenstår å se. For veien er lang.


Kort tid etter at strategien ble fremlagt, møtte jeg adm.dir i IKT-Norge, Heidi Austlid, for å diskutere strategien. Men også for å snakke litt mer om teknologi-trendene og samfunnsendringene vi står midt i – og ovenfor. Om utdanning. Om bruk av teknologi i skolen, og om vi har tilstrekkelig med faglig kompetanse for å kunne levere på strategien.


IKT-Norge

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet. Adm.dir. Heidi Austlid jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre. Heidi har i hele sitt yrkesliv jobbet i skjæringspunktet teknologi og politikk, og har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet. Heidi ønsker at Norge skal være en digital ledestjerne, med avanserte tjenester til innbyggere og næringsliv, og med en offentlig sektor som skal være smart på innsiden og enkel på utsiden.


Hans-Petter & Co presenteres av: 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.