Har föräldrarna för mycket inflytande i skolan?

Hamid vill debattera föräldrainflytande. Vi pratar om arga föräldramejl och om problemet med otillåten påverkan, alltså när föräldrar försöker övertala lärare eller rektor att ändra ett betyg.

Maria tar upp det politiska förslaget om lagstiftat mobilförbud. Kan detta lösa problemet med studiero? Många skolor har ju redan ett mobilförbud så vad kommer detta att göra för skillnad?