263 Forskningsspaning med Helene Sandström - Medicinalsvampar!

Det är dags för en forskningsspaning igen tillsammans med Helene Sandström. Helene är vetenskapsjournalist och researcher på tidningen Hälsa och Funktionsmedicin och på läkarklinikerna Funmed.


Här är mer detaljer kring studierna vi pratar om i avsnittet:


Svamp och ergotionein mot lindrig kognitiv nedsättning

Feng L, Cheah IK, Ng MM m.fl. The Association between Mushroom Consumption and Mild Cognitive Impairment: A Community-Based Cross-Sectional Study in Singapore. J Alzheimers Dis. 2019;68(1):197-203.

 

Svamp och ökad nervtillväxt i hjärnan på möss

Martínez-Mármol R, Chai Y, Conroy JN, Khan Z, Hong SM, Kim SB, Gormal RS, Lee DH, Lee JK, Coulson EJ, Lee MK, Kim SY, Meunier FA. Hericerin derivatives activates a pan-neurotrophic pathway in central hippocampal neurons converging to ERK1/2 signaling enhancing spatial memory. J Neurochem. 2023 Jun;165(6):791-808.


Svamp och cancer

Dohlman AB, Klug J, Mesko M, Gao IH, Lipkin SM, Shen X, Iliev ID. A pan-cancer mycobiome analysis reveals fungal involvement in gastrointestinal and lung tumors. Cell. 2022 Sep 29;185(20):3807-3822.e12.

Straussman R. Pan-cancer analyses reveal cancer-type-specific fungal ecologies and bacteriome interactions. Cell. 2022 Sep 29;185(20):3789-3806.e17.

Weill Cornell Medicine. Fungal Association with Tumors May Predict Worse Outcomes. Pressmeddelande 2022-09-29.


 Mer läsning om svamp

Dahlberg A, Froster A. Svamparnas förunderliga liv. Natur & Kultur 2021.

Sheldrake M. Ett sammanvävt liv: hur svamparna förenar vår värld, förändrar våra sinnen och formar vår framtid. Volante 2021.


Är du intresserad av forskning, hälsa och nya spännande rön, missa inte att prenumerera på tidningen Hälsa och Funktionsmedicin. Läs mer och prenumerera här: https://www.halsaochfunktionsmedicin.se 
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.