Guitar Geeks Podcast: Mer än du vill veta om gitarrer, förstärkare och allt däremellan.

by Guitar Geeks: gitarrister, musiker, gitarrnördar...
Två gitarrnördars podcast om gitarrer.
  • Music