Guillou & Holt

By Aftonbladet
Jan Guillou och Anne Holt är två av Nordens mest lästa författare. Båda två har också under decennier följt och deltagit i debatten.

I podden ”Guillou
& Holt” diskuterar de aktuella samhällsfrågor, litteratur och författandets vedermödor – och ger dessutom i varje avsnitt ett kulturtips. Med start den 25 augusti släpps ett nytt avsnitt varje torsdag.
Arts/Literature
News & Politics
Religion & Spirituality
Society & Culture

Episodes