Fjärrundervisning - en räddning för moderna språk?

Avsnitt 1. I vårt premiäravsnitt belyser vi fjärrundervisningens möjligheter i lärarbristens Sverige. En undervisningsform som det finns många olika åsikter och farhågor om. Gästar studion gör två ledande personer i det team som i dag bedriver en unik satsning i Sverige med fjärrundervisning inom moderna språk: Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten samt Linda Rudolfsson, IT-pedagog på Mediacenter och projektledare för fjärrundervisning inom Region 10. 
Missa inte heller TIPSET, en stående punkt där programledarna tipsar lyssnarna om olika finurliga lösningar. Ofta av multimodal karaktär. 
Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä.