Nyanlända elever - riktade insatser ger resultat?

Avsnitt 5: I det här avsnittet har vi bjudit in Marie Karling, samordnare för riktade insatser att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever i Umeå kommun, samt Mirna Nasser, språkutvecklare på Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå kommun, för att samtala om Skolverkets riktade insatser till nyanlända elever.
Våra gäster konstaterar att det finns en hel del att utveckla i arbetet med nyanlända elever, både utifrån ett lokalt och nationellt perspektiv. Under avsnittets gång får vi också ta del av deras tankar till hur detta arbete kan ta fart.
Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä.