S3E6 Portal

Det som gör att vi kan se en helt ny idé, lösning eller värld öppna sig framför oss...och platserna vi inte ska leta på