S3E4 När

Det är inte hur och vad utan när någonting sker som är nyckeln till framgång