S3E2 Slumpens Skördar

Slumpen och turen är vår vän…och fiende