S4E5 Moravecs Paradox

Det som är lätt för människor är svårt för maskiner. Och tvärtom.