063. Tala som ett proffs med Nicklas Gustafsson, Dale Carnegie

"Jag är ingen talare..." Nej, men du måste kunna kommunicera - med medarbetare, med familj och kanske inför en skara människor som du inte känner för att du ska kunna förmedla ditt budskap. Hur gör man då och hur övervinner man ev. nervositet och stress? Dagens gäst kommer att ge dig en mängd tips och verktyg så att det blir lite lättare att ändra öppningsfrasen till nästa gång. Kontakt: gotebrogspodden@llexperience.se